Ankara
12:11

TR | CH | EN   
Pekin
17:11


Çin Astrolojisi

Çin Astrolojisi

Çin astrolojisinde bir insanın doğum yılını on iki hayvan simgeler. Bu hayvan sembolleri sırasıyla şunlardır: fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, keçi, maymun, horoz, köpek ve domuz. Ancak Çin Astrolojisi’nde, Latin Astrolojisi’nde olduğu gibi burçlar aylık değil yıllıktır.

Bu hayvan sembollerinin kökeni birçok hikayeye ve efsaneye dayanır. Bu efsanelerden birine göre, İmparator Xuanyuan, imparatorun korumaları olmaları için hayvanları toplamaya karar verir. Düşman oldukları için fare, kediyi oyuna getirir, ve filin üzerine binerek onun da gitmesini engeller. Fare, öküzün sırtına binerek saraya ilk gelen olur. Sürekli birşeylerden şikayetçi olan domuz ise en son gelir. Kaplan ve ejderha, sonuçları kabul etmedikleri için, hükümdar onları “Dağların Kralı” ve “Okyanusların Kralı” isimleriyle şereflendirir. Bunu kabul etmeyen tavşan, hızlıca koşar ve ejderhayı geçip dördüncü sıraya yerleşir. Memnuniyetsiz köpek tavşanı ısırdığı için ceza olarak sondan bir önceki sıraya geçer. Diğer hayvanlar geldikleri hıza göre sıralanırlar.

12 hayvan sembollerinin kullanımı sadece Han Çinlilierine özel bir durum değildir. Çin’deki diğer azınlık etnik grupların da az farklarla kendi hayvan sıralamaları vardır. Örneğin, Moğollar kaplan, tavşan, ejderha, yılan, koyun, maymun, horoz, köpek, domuz, fare ve öküz hayvan sembollerini kullanır. Li halkı ise horoz, köpek, fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, koyun ve maymun hayvan sembollerini kullanır. Kimileri bu hayvan sembollerinin Han Çinlileri’nine antik çağlarda kuzeydeki kavimlerden miras kaldığını savunur. Diğer bir görüşe gore ise değişik kültürlar arasındaki değişim sonucunda oluşmuştur.

FARE (1924 – 1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020 – 2032)

Fareler hırslı, etkileyici, akıllı ve bencildirler. Genellikle iş yaşantılarında başarılı olurlar.

ÖKÜZ (1925 – 1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021 – 2033)

Öküzler dürüst, güvenilir ve kibardır. Sabırları ve çok çalışmaları onlara başarıyı getirir.

KAPLAN (1926 – 1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022 – 2034)

Kaplanların kararlı ve çoşkun, üstün bir yapıları vardır. Mevcut potansiyellerini beklenmedik durumlarda sergilerler.

TAVŞAN (1927 – 1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023 – 2035)

Tavşanlar genellikle cömert ve arkadaş canlısıdır. Yaşadıkları ortamda ilgi çekmeyi severler.

EJDERHA (1928 – 1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012 – 2024 – 2036)

Ejderhaların enerjik bir yapıları vardır. Hevesli ve kendine güvenen kişilerdir.

YILAN (1929 – 1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013 – 2025 – 2037)

Her zaman kontrol altında olmayı severler. Muhafazakar bir yapıları vardır.

AT (1930 – 1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014 – 2026 – 2038)

Atların özgür, güvenilir ve güçlü bir yapıları vardır. Genellikle dürüst ve sadık kimselerdir. İyi bir politikacı yahut araştırmacı olabilirler.

KOYUN (1931 – 1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015 – 2027 – 2039)

Çok sabırlı kişilerdir. Baskı altında kendilerini kontrol altında tutmayı iyi bilirler. Takım çalışmasının aranan kişiliklerindendir.

MAYMUN (1932 – 1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016 – 2028 – 2040)

Çin astrolojisine göre şanslı burçlardan biri de maymundur. Büyük bir mental enerjiyle doğarlar. Doğuştan çabuk öğrenme yetenekleri vardır. Üretken kişilerdir.

HOROZ (1933 – 1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017 – 2029 – 2041)

Horozlar yürekli ve kahraman kişilerdir. Şarkı söylemeyi ve müzik dinlemeyi severler. Hayal güçleri çok gelişmiştir.

KÖPEK (1934 – 1946 – 1958– 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018 – 2030 – 2042)

Köpekler dürüst ve arkadaş canlısıdır. Çin astrolojisinin candan (samimi) burcu olarak tanımlanırlar.

DOMUZ (1935 – 1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019 – 2031 – 2043)

Domuzlar cömert ve toleranslıdır. Barışçıl ve faziletli yapıları ile sevilen kişilerdir. Genel amaçları insanlar içerisinde en iyisi olmaktır.


HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER