Ankara
09:07

TR | CH | EN   
Pekin
14:07


Çin Resim Sanatı

Çin Resim Sanatı

Çin resmi, Dünya’nın en eski süre gelen sanatsal geleneklerden biridir. 20. Yüzyılda Çin’de popüler olan Batı tarzı sanata karşı olarak, geleneksel tarz resim bugün Çin’de milli veya yerel resim adı ile “guó huà”  olarak bilinir. Geleneksel resim, temel olarak hat sanatı gibi aynı teknikleri barındırır ve siyah veya renkli mürekkebe batırılan fırça ile yapılır. Yağlı boyalar kullanılmaz. Boyamada kullanılan en gözde malzemeler kâğıt ve ipektir.  Bitmiş çalışmalar,  askı ruloları ve el ruloları gibi rulo çubuklarına monte edilir. Ayrıca, geleneksel resim albüm sayfalarına, duvarlara, lake eşyalara ve diğer alanlara da uygulanabilir.

Çin Resim Sanatı Tarihi 

Çin resim tarihi, başlıca olarak insan tasviri, manzara, kuş, çiçekleri resimleyerek meydana gelmiştir. Gu Kaizhi and Wu Daozi gibi ustaların aşama aşama kurduğu tasvir boyama temelleri, 6 hanedanlıktan (222 -  589) Tang Hanedanlığına kadar uzanır. Daha sonraları, manzara resimleri boyama üslupları, coğrafi farklılıkları temel alan çeşitleriyle resim sanatı 5 hanedanlık döneminde (907-960)  şekil aldı. Örnek olarak, Jing Hao, kuzeyin kuru ve heybetli zirvelerini tasvir etmiş, buna karşın, Dong Yuan ve Juran ise, Jian Gnan’da ( Yangze ırmağının güneyi) güneyin bereketli gürül gürül akan tepelerini resmetmişlerdir.  Kuş ve çiçek boyamalarında ise, yüce Tang hanedanlığı imparatorluk stili ana akım olmuştur.

Song Hanedanlığında ( 960 – 1279) Fan Kuan, Guo Xi, ve Li Tang gibi manzara ressamları, önceki gelenekleri temel alarak yeni tarzlar yaratmışlardır. İmparatorlarının zevklerinin rehberliği ile ressamlar özellikle Zhao Ji, hem objenin ve hem de artistin yansımalarını pekiştiren “şiirsel duyguları”  bir araya getiren doğa gözlemlerine odaklanmışlardır. Güney Song Hanedanlığı tarafından (1127-1279), şiirsel duygu odağı, boyama, şiir ve hat birliğini ( Üç mükemmel ) aynı çalışmada ( albüm sayfasında veya yelpazede) buluşturmuştur.  Kuzey Song hanedanlığındaki ilk bilgeler (960-1126) sanat olarak resmin, sanatçının terbiyesinin ve düşüncelerin açığa vurulması için “biçim görünümünden” öteye gitmesi gerektiğini düşünmüşlerdir. Bu,  Literati (bilge) resim olarak bilinen akımın temeli olarak bilinir.

Zhao Mengfu ve 4 Yuan Ustası olarak bilinen Huang Gongwang, Wu Zhen, Ni Zan ve Wang Meng içeren Yuan Hanedanlığındaki Literati ressamlarının amacı, öznel yansımanın başlangıç noktası olan Kuzey Song hanedanı ve Tang hanedanlığının antik kalıntılarını canlandırmanın parçası olmaktı.  Uyanıştaki bu çeşitlilik, geçmiş melodilerden, yeni ve öznel değişimlere dönüştürülmüştür. Bunlardan bazıları, Ming ve Qing hanedanlığında git gide önemli gelenekler olarak gelişmiştir. Şiirde ve Hatta olduğu gibi,  kişisel gelişimin odağı, resim sanatında anlatımın bütünü olmuştur.

Ming hanedanlığından (1368-1644) başlayarak,  yerel okullarda sanat tarihinin önemli demeti olarak biçimlenen resim sanatı seçkinleşmiştir. Suzhou bölgesinde ( Günümüz Jiansu Eyaleti) Shen Zou’nun öncülük ettiği “Wu Okulları” tarzı sanatçılar, 4 Yuan Ustası tarafından eğitimli resim sanatı yaklaşımlarını temel aldı.  Dai Jin tarafından kılavuzluk edilen “ Zhe Okulu”, çoğunlukla Zhejiang ve Fujian eyaletlerinden sanatçıları barındırırdı.  Bu sanatçılar açık ve özgür Güney Song modeli monokrom mürekkep boyama tarzını yaratmışlardır.

Son Ming hanedanı ustaları Dong Qichang ve Dört Wangs isimleri; Qing Hanedanından (1644-1911) Wang Shimin, Wang Jian, Wang Hui, ve Wang Yuanqi, zihindeki her şeyin ve doğanın fırça ve mürekkep ile yorumlanabilinen “Büyük Sentez” de belirli antik stilleri birleştiren mağrur literati amacını benimsemişlerdir.  Sonuç, Qing imparatorlarının desteklediği derin etkisi olan “ortadoks okul”dur ve bu okul, başlıcaları Zhu Da ve Shitao olan Individualist ressamlar grubunun karşısındaydı. Ayrıca, Çin saltanatlığı, fused style yaratmak için bazı Çin ressamlar tarafından kullanılan ve bilinen hacim ve perspektif içeren Batı tarzı resim tekniklerine ( Avrupalı misyonerler tarafından getirilen) ilgi duyuyorlardı.  Saltanatlığın dışında ise, Jiangsudaki önemli ticaret şehri Yangzhou Zheng Xie gibi profesyonel fakat “eksantrik” ressamların merkezi olmak için Individualism’e yakın bir eğilim geliştirdiler. Bu eğilim, Qi Baishi gibi sonraki sanatçılara model olan Ortodoks karşıtı tarzdan etkilenen Ren Bonian ve Wu Changshuo gibi sanatçıların yaşadığı Shanghai’ya yayıldı.

19. yüzyıl ve 20. Yüzyıl sonlarında, Çinli ressamlar gittikçe artarak Batı sanatına benzer sergilediler. Modern ressamların arasında en çok sevileni hayatına fakir bir köylü olarak başlayıp büyük bir usta olan Qi Baish’dir. Onun en iyi bilinen çalışmaları ise çiçekleri ve küçük hayvanları tasvir edilmiş olanlardır.

Yeni Kültür Hareketi’nin başlangıcıyla, Çinli sanatçılar Batı tarzı teknikleri kullanmayı benimsemeye başladılar. Çin Halk Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında, sanatçılar sosyalist realizm ortaya koymak üzere teşvik edilmişlerdir. Profesyonel sanat çevrelerindeki bu gelişmelerle birlikte, açık hava resim sergilerinde ve kırsal alanlardaki duvar resimlerinde günlük köylü hayatını resmeden çoğalmalar mevcuttu.

Felaket getiren Kültürel Devrim (1966 – 1976 ) sırasında, sanat okulları kapatıldı. Sanat dergilerinin basımları ve sanat sergileri sona erdi. Siyasi hareketin ve etkisinin bitiminden hemen sonra,  Çin sanatı ve kültürü yeniden canlanmaya başladı ve yeni bir patlama dönemini tecrübe etti.

Dört Ana Tarz

Çin resmi, konularına göre dört tarzdan oluşur:  Manzara resimleri, çiçek ve kuş, insan tasviri ve Jiehua.

Manzara Resmi

Birçok eleştirmen, manzara resminin Çin resim sanatında en tepe yapı olduğunu düşünürler. Tang Hanedanlığının sonlarında (618-907),  manzara resmi doğa hakkında söyleşi için eğitimli insanların, sıradan dünyadan kaçış özlemlerini yansıttıkları bağımsız bir tarz olarak yükselmiştir.  Tang hanedanlığı dağıldığında,  doğaya doğru geri çekilmek düşüncesi, şairler ve ressamların önemli bir tema odağı olmuştur.

Beş Hanedanlıktan Kuzey Song Hanedanlığı dönemin boyunca, Çin manzara resim sanatının “büyük çağı” olarak bilinir. Kuzeyde, Fan Kuan ve  Guo Xi gibi sanatçılar, sert kayaları betimlemek için güçlü fırça darbeleri, mürekkep yağmuru, güçlü kara çizgiler kullanarak yüksek dağları resmetmişlerdir.  Güneyde ise, Dong Yuan ve  Juran ise, ovalarmışçasına yumuşak fırça darbeleriyle, sakin sahneler içinde kasabalarının rehirlerini ve gürül gürül akan tepelerini resmetmişlerdir. Bu iki tür sahne ve teknik, klasik Çin manzara resim sanatının tarzı olmuştur.   

Kuş ve Çiçek Resimleri       

Kuş ve Çiçek resimleri, kendi temalarının önünde yer alan bir tür Çin resmidir. Normal olarak, çoğu kuş ve çiçek resmi, sanatçının yeteneğine bağlıdır. Çin Geleneğine göre, çiçek ve kuş resimleri; bitkileri, balıkları, böcekleri, kuşları, evcil hayvanları ( kedi, köpek ) içeren geniş bir alanı kapsayan doğa başlıklarını ele alır.  Çiçekler ve kuşlar, bin yıldan fazladır sanatçıların benzetmelerini ve metaforlarını yansıtır. M.Ö 7 yüzyıl önce, dekorasyon zanaatından ortaya çıktığına inanılmaktadır. Tang Hanedanından (618-907) beri, kayıtsız şartsız bir sanat bilimi olmuştur.   

İnsan Tasviri Resimleri

Çin Resminde konu olarak İnsan figürü, popüler olan manzara ve kuş ve çiçek gibi olan türlerden çok daha önce ortaya çıkmıştır. İlk zamanlarda, bu figürlerin resmetmenin amacı çoğunlukla dini ve siyasi amaçlar için kullanılmıştır. Mezarlarda, mağara duvarlarında, ipeklerin üzerindeki arkeolojik keşifler; Bahardan Sonbahara (722-481 BC), Savaşan Devletler  (403-221 M.Ö)  döneminden Han Hanedanlığı (206 M.Ö – M.S 220),  dönemine, Wei ve Jei (265-420) çağına insan tasvirinin gelişimine bir bakış açısı sunar.

Han hanedanlığından sonra, Konfiçyus sisteminin kırılması da resim sanatında ve resim kuramlarında yansıtıldı. Taocu bir tarikatı üyesi ve seçkin Doğu Wei hanedanı üyesi bir aileden gelen amatör bir ressam olan Gu Kaizhi, Jin Hanedanlığının en büyük ressamı olmuştur. Kendisi ayrıca portre çizeri olarak anılır.

Jiehua

Çizgi resmi olarakta bilinen Jiehua, bir cetvelin yardımı ile doğru mimari şekillerin tasvirlerini yansıtır. Çin resminde Non free-hand olmayan tek stildir.  Jiehua, yapıların çizgilerini doğruca çizmek için özel bir fırça ve ağız kullanan bir resim tekniğidir.

Çin resim sanatında iki ana teknik:

Gong-bi (工笔), anlamı “ Titiz” özellikle detayları sınırlandıran hayli teferruatlı fırça darbeleri kullanılınır. Daha çok bireysel atölyelerde çalışan sanatçılar tarafından kullanılan bir tekniktir.

Mürekkep ve Wash (yıkama, aşındırma) resim tekniği Çince’de Shui-mo olarak adlandırılır. Genel olarak fırça resmi ya da sulu boya olarak isimlendirilir. Ayrıca “literati” olarak bilinir. Aynı zamanda, Çin’in resmi dört sanatlarından bir tanesidir. Teoride,  baylar tarafında yapılan amatör bir sanattır. Song Hanedanı ile birlikte, sanat yazılarında seçkin bir yere sahip olmaya başlamıştır. Bu sanatın ileri gelen taraftarları ise bundan önemli ölçüde yararlandılar.

Çin’in En İyi 8 Sanat Akademisi:

1.       Çin Sanat Akademisi

Çin’de çok geniş akademik alanlarda programlar ve dereceler sunan en etkili güzel sanatlar akademisidir. Akademi, 1928 yılında Zhejiang eyaletinde ünlü eğitimci Cai Yuanpei tarafından kuruldu. Şavaştan yıpranmış Çin’de dinin yerine, güzel sanatlar yüceltildi.  Ülke çapında önemli sanatsal gücü olan sanatçıları destekledi. Ülke genelinde en prestijli sanat kurumlarından biri haline getirildi.

2.      Çin Güzel Sanatlar Akademisi

Çin merkez güzel sanatlar akademisi (CAFA ) Hubai Universitesi güzel sanatlar fakültesi ve Beiping Sanat Koleji’nin ortaklaşa olarak 1950 yılında Pekin’de kurmuşlardır. Akademi, kültürün, tarihin, sanatın geliştiği ve dünyanın en iyi sanat kaynaklarından yararlanıldığı bir yerdir.

3.      Luxen Güzel Sanatlar Akademisi

Luxen Güzel sanatlar kolejinin selefi olarak Mao Zedong, Zhou Enlai gibi Çin devriminin önder kuşağı tarafından 1938 yılında kurulmuştur. Kolej 1945 yılında Kuzeydoğu Çin’e taşındı ve 1958 yılında Luxon Sanat Akademisi olarak ismi değişiklik geçirdi. Günümüzde, LAFA sırasıyla, Shenyang şehrinde ve Dalin şehrinde olmak üzere eğitimine 2 kampüste devam etmektedir.

4.      Guangzhou Güzel Sanatlar Akademisi

Guangzhou Güzel Sanatlar Akademisi (GAFA) Çin’in güneyinde kendi alanında tektir. GAFA, Guangzhou’daki, South China Institute of Art and Literature, Wuhan’da bulunan Central South Institute of Art and Literature ve  the Guangxi Institute of Art gibi kurumların kaynaşımı olarak bilinir. Akademi, çağdaş Çin sanat tarihi ünlü ustalarına ev sahipliği yaparak destek olmaktadır.

5.      Tianjin Güzel Sanatlar Akademisi

İlk ismi, uzun bir geçmişi olan Beyiang Femal Normal School olarak 1906 yılında kurulmuştur. Çok geniş çeşitlilikte başlığı ele alan bir kurumdur. Çin’in kuzey bölümünde, en önemli sanat eğitimi veren merkezlerden birisi olarak adlandırılır.

6.      Hubei Güzel Sanatlar Enstitüsü

Hubei Güzel Sanatlar Enstitüsü (HAFA) Çin’in merkezinde, birçok akademik disiplini barındıran en önemli yüksek eğitim veren enstitülerinden biri olarak kabul edilir. Enstitü ilk olarak, Wuchang Sanat okulu olarak 1920 yılında kuruldu, daha sonra ismi değişerek Özel Wuchang Sanat okulu oldu.

7.      Sichuan Güzel Sanatlar Enstiitüsü

64 yıllık tarihi ile Sichuan Güzel Sanatlar Enstitüsü, dağlık bir şehir olan Chonqing’e yerleştirilmiştir. Çin’de en etkili 5 sanat akademisinden biridir ve Çin’in güneybatı bölgesinde ise tektir.

8.      Xi’an Güzel Sanatlar Akademisi

Xi’an Güzel Sanatlar Akademisi, 1949 yılında kurulmuştur. Selefi Kuzeybatı Çin Askeri ve Devlet Üniversitesinin Sanat koleji olan, Akademi kuzeybatı Çin’in tek sanat akademisidir.

İlk Çağlardaki Ünlü Çin Ressamları:

Jin Hanedanlığı (265 – 420)

Gu Kaizhi

Gu Kaizhi (344-406)  Antik Çin’in en ünlü ressamıdır. Tarihi kayıtlara göre, Jiangsu eyalatinin  Wuxi şehrinde doğmuştur. Gu Kaizhi, resim teorisi hakkında üç kitap yazmıştır: Resim Üstüne, Jin ve Wei Hanedanlığının Önemli Resimlerine Giriş Yuan Dağını Resmetmek. “İnsan tasviri resimlerinde giyim ve görünüşün çok önemli olmadığını, gözlerin ruhu belirleyici etken olduğunu yazmıştır.” Gu’nun çalışmaları, kendisine ait olarak kabul edilen 3 ipek el ruloları vasıtasıyla günümüzde bilinir:  Eğitmelerin Saray Kadınlarına Öğütleri, Luo Irmağının Perisi, Akıllı ve İyi Yürekli Kadınlar.

Sui Hanedanlığı (581-618)

Zhan Ziqian

Ünlü Ressam, Shandong’un Yangxin kasabasındandır.  Ziqian,  Sui Hanedanlığında (581-618) devlet memuru olarak görev yapmaktaydı ve aynı zamanda en etkileyici manzara portrelerine sahip olan çok yönlü ve yaratıcı bir ressamdı. Manzara resimlerinde, boyut ve uzaklık perspektif tasvirlerinde önemli katkılarda bulunmuştur. Bahar Gezisi isimli yapıtı, Zhan Ziqian’in kendine özgü ve Çin manzara portrelerinden geriye kalan en eski çalışmadır.

Tang Hanedanlığı (618 – 907)

Han Gan

Han Gan (715-781) Tang Hanedanlığı ressamıdır. Kayda geçirilmiş Budist ve Taocu temalar üzerine duvar resmi olarak yaptığı at resimleri iyi bilinir. Han, berrak komposizyon ve dikkatli çizgiler kullanarak atların gücünü ve zekâsını çalışmasında vurgulamıştır.

Han Huang

Han Huang (723-787 ) Tang Hanedanlığının bir memuru idi. Tarihçiler tarafından sadeliğinden ve doğruluğundan dolayı takdir edilmiş, ancak, hükümetince, çok sert ve zalimce suçlanmıştır. Belki de Çin resminin en ünlü boğa resmi olan Beş Boğa çalışması Han’ın en önemli yapıtıdır.           

Li Sixun

Li Sixun (651-716) Çinde Kuzey profesyonel ressamlar okulunun kurucularından olarak görülür. Süslü renkli manzara resimleriyle bilinir.

Li Zhaodao

Li Zhaodao Tianshui’nun yerlisi ve Askeri ressam Li Sixun oğludur. Babasının veliahttı olarak bakanlık garnizonunda görev yaptı.  Kendisinin altın rengi, mavi, yeşil tonlu manzara resimler ile babasını tarzını sürdürmüştür. Suret çiziminde ve Kale çizimlerinde sivrilmiştir.

Wang Wei

Wang Wei (701-761) Moji rumuzu ile, Tang Hanedanlığı boyunca, Sanat ve edebi insanların arasında en ünlü kişilerinden biriydi. Çin kültürel tarihinin altın çağının kişilerinden biriydi. Şüphesiz Wang çeşitli konularda resim yaptı ve çeşitli tarzları ele aldı. Özellikle manzara resimlerinin gelişmesini sağlayan ilklerin arasında olması nedeniyle, bilinirliğini korumuştur. Monokrom mürekkep (shuimo) manzaralılarıyla ve karlı zirve çalışmalarıyla en iyi tanınır. pomo ve geniş  ink-wash tekniği ile ilişkilendiren sanatçı sonrandan bu teknikleri kullandı . Wang Wei’nin resimleri innovative ve gelenekseldir. Fakat, kesinlikle bunların temeli, ileri yaşlarında mitsel  konumunu getiren şairsel yeteneğinin ve  ustalık resimlerinin kombinasyonudur. Neredeyse, bütün Çin şiir antolojileri kendisinin çalışmalarını içerir. Tang hanedanlığının en büyük şairleri Li Bai, (701-762) ve Du Fu (712-770) ile birlikte bahsedilir.

Wu Daozi

Wu Daozi (680-759), Henan Eyalatinin Yangdi şehrinde doğmuştur. Döneminin sonraki eleştirmenleri tarafından efsane halinde gömülen ve katkıları takdir edilen bir ressamdır. Her şeyden çok, özellikle Budist karakterleri büyük duvarlara resmetmiştir. Fırçası, canlı kalın ve ince çizgi gerilim yansımaları yaratır. Bu çizgiler, saray tarzı özellikle renkli ve kontrollü resmetmenin karşıtı olarak görülür ve hala hatırlanır. 

Beş Hanedanlık ve On krallık Dönemi (907-960)

Dong Yuan

Dong Yuan (934 – 962)  Beş Hanedanlık ve On krallık döneminin Güney Tang Krallığının ressamıdır. Günümüz Jiangxi eyalatinde olan Zhonglin’de doğmuştur. Dong Yuan özellikle manzara resimleriyle ünlüdür. Ressam, sonraki 9. yüzyılda Çin’de fırça tekniğinde standart olacak zarif tarzda örnekler vermiştir. O ve oğlu Juran, güneyde manzara portresi resimleri için bir okulunun kurucuları olmuşlardır.

Gu Hongzhong

Gu Hongzhong (910–980) Çin tarihindeki Beş Hanedanlık ve On krallık döneminin ressamlarından biridir. Gu Hongzhong’un yaşamı hakkında çok az şey bilinir. Büyük ihtimalle Güney Tang İmpratoru Li Yu’nun ressamıdır. Gu Hongzhong en ünlü eseri Han Xizai’nin gece eğlenceleri isimli çalışmasıdır. Eserinin orijinal kopyası günümüze ulaşmamıştır. 12. yüzyıl yeniden yapılan illüstrasyonu günümüze ulaşmıştır. Bu tablo şu an Pekin’deki Palace Museum’da sergilenmektedir.

Jing Hao

Jing Hao (880-940) emeklilik hayatının büyük bir çoğunluğunu Shanxi eyaletinin Taihang Dağlarında çiftçi olarak geçirdi. Sanatında görkemli büyüklükte manzara resimlerini vurgulayarak Tang Hanedanlığının saray ressamı olarak sürdürdü. Jing Hao, Guan Tong öğretmeni olduğu söylenmektedir. Ayrıca, diğer önemli bir usta ressam olan Li Cheng kendisinin takipçisi olmuştur. Bu üç sanatçı, Kuzey Son dönemine olgunluk getiren, anıtsal manzara resimlerini çalışan ilk seçkin ustalar arasında olmuşlardır.

Guan Tong

Guan Tong, Shaanxi’deki Chang’an yerlisi ve manzara ressamı Jing Hao’nun oğludur. Daha sonraları, çalışmalarıyla babasını geride bırakmıştır. Guan sık sık Shaanxi bölgesinin engebeli ve sarp sahnelerini resmetmiştir.

Juran

Juran,  Zhonglin ( Jiangxi’deki modern Nanchang) ya da Jiangning (Jiangsu’daki modern Nanjing’de doğmuştur Kaiyuan Manastırında, eserlerinde Jiangning’in güney manzaralarını (Yangtze Irmağının güneyi) resmetmede uzmanlaşmış bir keşiştir. Sisli, yağmurlu Jiangning tepelerinin bulutlu atmosferini tasvir etmek için açık mürekkep tekniği kullanmıştır. Böylece geleneksel güney manzara sahnelerini tasvir etmede bir tarz oluşturmuştur.

Li Cheng

Li Cheng, ilk başta Jing Hao ve Guan Tong’un tarzını model almıştır. Daha sonra, kendi tarzını geliştirdi. “Altın gibi mürekkep de hazinedir” dedi. Seyreltilmiş mürekkep ile birçok manzara resmi yaptı. Böylece, manzara sahnesini hayali bir sisteymiş gibi betimledi.

Song Hanedanlığı (960 – 1279)

Fan Kuan

Fan Kuan (990-1020) Song Hanedanlığının manzara portresi yapan bir ressamdı. Life Magazine tarafından, son milenyumun en önemli 100 kişisinden 59.su olarak listelemiştir.

Fan eserlerinde, Taocu felsefe doğa ile tek bütün olmak prensibini temel aldı. Tablo incelendiğinde, çalışmada kişinin büyük doğada ne kadar küçük yansıtıldığını fark edecektir. Bireyin yerine, bir bütün olarak doğanın ve dünyanın büyük bir resim olmasına odaklanılmıştır.

Liu Songnian

Liu Songnian (1155-1224) Oiantang’ta doğmuştur (günümüz Hangzhou). Ressam, Güney Song Hanedanlığının insan tasviri ve doğa manzarası çizen en büyük ustalarından biri olmuştur. Liu Songnian, Chunxi döneminde (1174-1189) öğrenci olarak Güney Song Resim Akademisine girdi.  Shaoxi döneminde (1190–1194) daizhao(vazifeli ressam) olarak devam etti. İmparatorluk resim akademisine 40 yıldan fazla hizmet etti. İmparator Ningzong’un saltanatı sırasında (1195-1224), prestijli altın kemer ile ödüllendirildi.

Mi Fu

Mi Fu (1051-1107) müstear adı Yuanzhang entellktüel şair, hattat ve birçoğu günümüze ulaşan geniş çeşitlikteki yazılarından dolayı – estetik tarihin üzerine yazılar, şiir, resim sanatı üzerine eleştiriler – Çin sanatında baskın bir ressamdır. 

Mi Fu, Son Hanedanlığında yüksek bir göreve sahip olan bir ailenin üyesi olarak dünyaya geldi. Annesi İmparator Yingzong’un (saltanat tarihi 1063-1067) süt annesidir. Saray üyeleriyle birlikte büyümüş, hanedan ailesinin arasına özgürce karışmıştır. Genç bir birey olarak, Mi Fu erken olgunlaşmış yeteneklere sahipti özellikle hattatlık konusunda. Gelecek devlet görevleri için verilen derslere karşı hoşnutsuzluğunu göstermesine rağmen, tartışmalarda gösterdiği çabuk kavramı yeteneğini çok canlı bir şekilde gösterdi.  Kabiliyeti heveslice şiire, resim ve hat sanatına idi.

Sonraki hayatında, sık değişen görev yerleriyle, inişli çıkışlı bir memuriyet hayatı oldu. Bir sanatçı olarak, Mi Fun, hat sanatı ve manzara resim portreleriyle çok iyi tanınır.

Tower of Rising Clouds gibi Mi Fu’nun resimleri, geçmiş ile kopuşu yansıtmaktadır. Song Hanedanlığından önce, manzara resimleri temel olarak yeryüzünün tasviri için kullanılan çizgilerdi. Buna karşın, Mi, Henan eyalatinin, göller bölgesindeki puslu nehirlerini ve dağlarını tasvir etmekle ilgilendi ve aşırı nemli boyama ve yatay yapı hatlar tekniğini tanıttı. Sonradan “ Mi dots” olarak bilinen bu teknik, Çin’in yöresinin bulutla örtünmüş yağmurlu havasının güçlü etkisini oluşturmak için kullanılmıştır. Bu serpme mürekkep tekniği, coşkulu çağdaşların dikkatini çekmiş ve Çin resim sanatı tarihi boyunca saygı duyulan bir etki olarak yerini korumuştur.

Zhang Zeduan

Zhang Zeduan (1085-1145), müstear adı Zhengdao, Song Hanedanlığının ünlü ressamlarındandır ve erken manzara resim tarihinin temsilcidir.

Zhang Zeduan en önemli resim Qingming Festival’inde Nehir Kıyısında isimli eseridir. Çalışma geniş el rulosuna yerleştirilmiş ve başkent yaşamını tasvir etmektedir. Çin tarihi boyunca en önemli resimlerden biri olmuştur. Quing Hanedanlığı sırasında, 18. Yüzyılda bir illüstrasyonu yapıldı.

Yuan Hanedanlığı (1271 – 1368)

Huang Gongwang

Huang Gongwang ,Yuan şehrinin Wu Zhen, Ni Zan ve Wang Meng gibi 4 Büyük ustalarının en yaşlısıdır. Bu dört eski ustanın idealleri, sonraki Çin sanatında ölümsüz bir etki bırakmıştır. öznel yansıma olarak, fırça çalışma tekniği, kasıtlı yalınlık adına dekoratif ve gerçekliğin baskısından öte, konunun içsel ruhunun açığa vurması - veya sanatçının kendisinden dolayı -  olarak özetlenebilinir.

Ni Zan

Yuan Hanedanlığında, Ni Zan ve çağdaşlarının sanatı, ikna edici resimsel gerçeklik ve hünerli fırça çalışmaları gösteriş kanalıyla gözlere hitap etmekte olan Güney Song Akademisinin önceki standartlarına tersti. Ni’nin yeni tarzı ise doğrusu daha geniş ve daha kapsamlı mürekkep oyunlarına odaklanmış görünümlere gereksinim duymaktadır.

Genel olarak, resimlerinde çoğunlukla manzara resimleri çalışmalarında öğeleri tutumlu şekilde kullanmıştır. Sadece monokrom mürekkep kullanmış ve tuvalin büyük bir kısmına el değmemiş bırakarak suların enginliğini betimlemiştir.

İnsan varlığı betimi olmaksızın çalışmalarında, kırsal bir kulübe, birkaç ağaç ve bitki hayatına belirten az sayıda öğe ve baştanbaşa kasvetli temel yeryüzü şekilleri mevcuttur. Tasvir etmek istediği doğa mekânlarını nadiren yansıtır. Ni Zan, resim sanatının fiziksel benzerlikten öte, kişisel duyguları yansıtması gerektiğini savunmuştur.

Wang Mian

Wang Mian (1287-1359), Yuan Hanedanlığının gözde ressamıdır. Wang Mian Zhejiang eyaletinin Zhuji şehrinde doğmuştur.  seçkin Wang Mian  güçlü, göze çarpan erik tomurcukları ile seçkin bir resim tarzı geliştirmiştir. Bugün Taipe ve Shangai müzelerinin koleksiyonunda bulunan birkaç erik tomurçuğu resmi günümüze ulaşmıştır.

Ming Dynasty (1368 – 1644)

Lan Ying

Lan Ying (1585-1664), Ming hanedanlığının son dönemlerinde etkili olan manzara ve insan tasviri, kuş ve çiçek çizeri bir ressamdır. Lan Ying, Qiantang’de (günümüz Hangzhou) doğmuş ve yaşamının ilk yıllarının çoğunu orada geçirmiştir.

Shen Zhou

Shen Zhou (1427–1509) Ming Hanedanlığından bir ressamdır. Jiangsu Eyaletinin güneyinde günümüzde Suzhou şehri olan  Changzhou’da zengin bir ailenin içinde dünyaya gelmiştir. Bir çok farklı başlığı ve biçembilim kaynaklarını kendisine konu edinmiştir. Shen’s sanatı daima kendisine özgü kalıcı güven, saklı huzur ve hafif samimiyete dayanır. Yaşam idealleri ve sanatındaki başarıları, kendilerini Literati geleneğine adayan sanatçıların saygısını kazanmıştır. Kendisi Ming hanedanlığının 4 Usta ressamlarından birisidir.

Qiu Ying

Qiu Ying (1494-1552), Gongbi (Titiz) fırça tekniğinde ustalaşmış Min Hanedanlığı ressamıdır. Qiu Ying, Jiangsu Eyaletinin Taicang şehrinde köylü bir ailede dünyaya gelmiştir. Ailesinin  Suzhou’ya taşınmasıyla, vernik zanaatçısı olarak çıraklık yapmaya başladı. Daha sonra, ressam Zhou Chen’den resim yapmayı öğrendi ve antik Tang ve Song Hanedanlıklarında yapılan eserleri taklit etti. Öyle başarılı oldu ki ilistrasyonları ve orjinalleri birbirinden ayırt edilemezdi. Suzhou Wu Okulu resim sanatın ink wash tekniğini teşvik etmesine rağmen, Qiu Ying yeşil ve mavi tonlu resimler ve birleşik farklı teknikler resimlerinde uyguladı.

Oiu Ying’in fırça kullanımı çok titiz ve rafine idi ve yeryüzü ve insan tasvirleri düzenli ve iyi oranlamıştı. Bunlara ek olarak, resimleri çok seçkin, rafine aynı zamanda çok iyi dekore edilmişlerdi.

Tang Bohu

Tang Bohu müstear ismi ile en iyi bilinen Tang Yin (1470-1523)  Ming Hanedanlığında entelektüel, ressam, hattat ve şairdir. Tang Yin Çin sanat tarihinin en ünlü ressamlarındandır. Yuan hanedanlığının 4 büyük ustasının tekniklerini özümsedi. Böylece seçkin kendine özgü bir tarz yarattı. Tang Yin, Shen Zhou, Wen Zhengming, and Qiu Ying ile birlikte Ming Hanedanlığının 4 Büyük Ustasından biri olarak tanımlanır. Tang aynı zamanda yetenekli bir şair ve entelektüeldir. Çağdaşları Wen Zhengming, Zhu Yunming, and Xu Zhenqing ile birlikte Wuzhong bölgesinin (günümüz Suzhou) 4 Büyük edebiyat ustası ya da Jiangnan’ın (Yangtze ırmağının güney bölgesi) 4 Büyük edebiyat ustası olarak bilinirler.

Wen Zhengming

Wen Zhengming (1470–1559) Ming hanedanlığının önde gelen ressamı, hattatı ve entelektüelidir. Bugünkü Suzhou’da dünyaya gelmiştir. Song Hanedanlığının veziri ve vatansever Wen Tianxiang’ın soyundan geldiğini iddia etmiştir.

Wen resimlerinde tek bir ağaç veya dağ gibi harika yalınlıkları konu olarak sık sık seçmiştir.  İdari hayata olan hoşnutsuzluğunu yansıtan ıssızlık yoluyla güçlü bir his meydana getirmiştir.

Qing Hanedanlığı (1644 – 1911)

Ren Bonian

Ren Yi (1840-1896) güçlü fırça darbeleri ve renk kullanımı ile dikkat çeker. Dört Ren’den en göze çarpan başarılısı olarak addedilir. Saygın ressamlar olan diğer üç Ren; ikisi amcası, biri kuzenidir.

Shitao

Shitao (1642-1707) Qing Hanedanlığı’nın ilk yıllarında en ünlü individualist ressamlardan biridir. Yarattığı sanat, dikte edilen güzel olarak düşünülen kati tekniklerin ihlal edilmesinde bir devrimdir. İmitasyona, yeniliğin üzerinde değer biçilmiştir ve Shitao açıkça önceki seleflerinde,(örnek; Ni Zan ) etkilenmesine rağmen, sanatı seleflerinkinden birçok yeni ve etkileyici yönden ayrılır.

Wu Changshuo

Qing Hanedanlığının son yıllarında, Wu Changshuo (1844-1927) ünlü ressam, hattat ve mühür zanaatçısı idi. Changshuo adı rumuzudur. Gerçek ismi Jun, sonra Junqing olmuştur.

20.yüzyılın ilk yıllarında, önde gelen bir ressam olarak, genel anlamda Literati resim sanatı ile ilişkilendirilebilecek Individualistic ve Expressive tarzı ile çiçek ve kuş resimlerine getirdiği yenilik ile söz edilmektedir.

Zheng Banqiao

Zheng Xie (1693-1765) genellikle Zheng Banqiao takma adıyla biline ressam, Jiangsu Eyaletindedir. Hayatı yoklukla başladı ancak Shandong’ta hâkim olmak için girilen imparatorluk sınavında kendini gösterdi.  Kıdemli memurlara kendini sevdirmeyi ret etti ve devlet memurluğu hayatında kritik bir andı. Zheng yokluktan kurtulmak için çalıştığı zaman, kıdemli memurlardan bıktı böylelikle görevinden istifa etti. Bundan sonra, Zheng kendini sanata adadı ve Yangzhou’nun 8 Eccentrics’lerinden biri oldu. Bambu, orkide ve kaya çizimleri ile hatırlanır. 1748’de, İmparator Qianlong’un resmi hattat ve ressamı olarak yeniden resmi memurluk kariyerine başladı.

Ayrıca, kendisinin orkide çizimleriyle etkilediği yeni bir hat sanatı tarzı yaratan bir hattattır. Buna ek olarak, Edebiyata ve şiire ilgisi vardı. Natural tarzda sıradan insanların yaşamlarını yazmayı tercih etti.

Zhu Da

Bada Shanren 1626-1705 Zhu Da’doğmuş ressam ve hattattır. Ming Hanedanlığından Prens Ning - Zhu Quan’un soyundan gelen bir ailenin bireyidir.

Bir çocuk dahi olarak, çocukluğunun ilk yıllarında, resim yapmaya  ve şiir yazmaya başladı. Ming Hanedanlığının çöküşünden sonra, Zhu Da, 1648’de Budist bir keşiş oldu. Muhtemelen, hanedanlığın çöküşü ve babasının aynı zamanda ölümü kendisinde bir sarsıntıya yol açmış olmalı. Sanatçı, gerçek delilik ve tutkulu yaratıcılık arasında bir süre gidip geldi. Sonunda Budist inzivasından ayrıldı ve çılgınca dengesiz hareketler gösterdi. Kapısına “Budala” yazarak astı ve kimseyle konuşmayı reddetti.

Resimlerinde monokrom mürekkep kullandı ve çalışmalarındaki kuş ve balık gibi canlılar tuhaf, öfkeli ve hatta huysuz olarak tasvir edildi.  Çalışmalarında sadeleştirilmiş aldatıcı şekilde basit tarz kullanırken, betimlediği canlıların, bitkilerin, çiçeklerin özünü yakalamaya çalıştı.

Modern Ressamlar

Feng Zikai

Feng Zikai (1898-1975) Çinli ressam ve karikatürist. Ünlü Hangzhou Lisesinde mezun olmuştur. Sanatçının onuruna ismi, çocuk kitaplarını teşvik etmek amacı ile The Feng Zikai Chinese Children's Picture Book Award ödülüne verilmiştir.

Qi Baishi

Çağdaş Çinli ressamların en bilinenlerinden biri Qi Baishi’dir (1864-1957). Eserlerinde ele aldığı konular neredeyse her şeyi içerir. Genellikle, hayvanlar, doğa manzaraları, insan figürleri, bitkiler vb. Sonraki yıllarında, çalışmalarındaki tasvirler, fareler, karidesler ve kuşlar olmuştur. Qi Baishi özellikle karides resimleriyle tanınır. Sanatçı, resim sanatını benzerlik ve benzemezlik arasında olmalı olarak kuramsallaştırmıştı. Onun dahi ürünleri deneyimin ve uğraşının bir çeşitlemesidir. Genellikle, geniş doğa manzaralarından çok, dünyanın daha küçük şeylerine odaklanmıştır. Karidesler, balıklar, yengeçler, kurbağalar, böcekler ve şeftaliler kendisinin favori konularıdır. Ağır mürekkep, parlak renkler ve cesur darbeler kullanarak hayata, doğaya olan aşkını yansıtan canlı, taze eserler yaratmıştır.

Xu Beihong

Xu Beihong (1895-1953), 20.yüzyılın başlarında yeni modern Çin’i yansıtan sanatsal anlatımların ihtiyacını dile getiren ilk Çinli sanatçılardan biri ve başlıca atlar ve kuşları Shui-mo Hua tarzı kullanan sanatçı olarak bilinmektedir. Aynı zamanda, ilk anıtsal Çin epik temalı yağlı boya tabloları – temel Batı tarzı teknikte ustalık gösterimi - yaratan kişi olarak tanınmaktadır.

Wu Guanzhong

Wu Guanzhong (1919–2010) en iyi bilinen çağdaş ressamlardan biridir. Wu, 1900’ün ilk yıllarındaki Impressionist ressamları hatırlatan tarzda bir çok deniz manzarası ve doğa manzarası resmi yapmasının yanı sıra Çin’in farklı suretlerini içeren birçok mimari, bitki, hayvan ve insan figürü tablosu yapmıştır. Sanatçı birçok makale ve düzinelerce resim albümü koleksiyonu yayınlamıştır. Wu’nun resim çalışmalarında Batı tarzı resim sanatı prensipleri ve renk algısı mevcuttur. Ancak ruh ve mürekkeplerdeki tonaj çeşitliliği tipik Çin resim sanatıdır.

Zhang Daqian

Gerçek ismi Zhang Yuan ve lakabı  Daqian olan Zhang Daqian (1899-1983), 20. Yüzyılın en dahi ve en iyi tanınan Çinli sanatçılardan biridir. Birçok sanat uzmanı tarafından, 20. Yüzyılın en yetenekli benzetici ressamı olarak addedilir.  Resim sanatının bütün tiplerinde uzmanlaşmış ve lotus çiçeği resimlerinin yanı sıra, özellikle kendisinin doğa manzaraları resimleriyle ünlenmiştir.

Chen Yifei

Chen Yifei (1946-2005) Çin yağlı boya resim stilinin gelişmesinde ana figürlerden biri ve Çin’in çağdaş sanatçıların en ünlülerinden biridir. Chen Yifei, Zhejiang eyalatinin kıyı şehri Ningbo’da doğmuştur. 1980 yılında, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından,  Amerika Birleşik Devletlerinde çalışmasına ve okumasına izin verilen ilk sanatçılardan biridir. 1983 yılında,  Hunter’da Master derecesini kazanmadan önce bile,  Hammer Sanat galerisinde,  ilk haftada eserleri yok satarak , solo sergisinde bir merak yarattı. Sonra Hammer Galerisi için sözleşme ile resimler çizdi.

1990’da Çin’e döndüğünde, Shanghai yerleşti. Bazı eleştirmenler,  ticari nedenlerle döndüğünü söylediler.  Aynı zamanda, sanatçı, otelleri dekore eden, moda markaları yaratan, çok lüks kıyafetler  ve şık ev mobilyası satan bir stil girişimcisine dönüşmüştü. Hatta ülkenin en büyük model ajansını yönetmişti.

1949 öncesi, Shanghai’deki Yahudi mültecileri konu alan belgeseli kendisine dahil etmiştir. Uzun metrajlı bir film yaparken, Chen hastalanmış ve vefat etmiştir. Chen’in erken ölümü, entelektüel çevrede şok yaratmış ve Çin’in çağdaş sanat çevresindeki başrolü belirtilmişti.

 


HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER