Ankara
06:27

TR | CH | EN   
Pekin
11:27


Çin hava kalitesini iyileştirmede dünyanın en hızlı ülkesi..

Çin, Karbon emisyon yoğunluğundaki çarpıcı düşüşle hava kalitesini iyileştirmede dünyanın en hızlı ülkesi haline geldi. Uzmanlar Çin'in önündeki yeni hedeflere dikkat çekiyor."

Asya'da daha iyi hava kalitesi ve daha sağlıklı şehirler için çalışan uluslararası bir Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Clean Air Asia (CCA), Çin'in yıllık ortalama PM2.5 ve kükürt dioksit konsantrasyonunun 2013'ten 2021'e sırasıyla yaklaşık yüzde 56 ve 78 oranında düşerek, Çin'i hava kalitesini dünyanın en hızlı iyileştiren ülkesi haline getirdiğini söyledi.

Clean Air Asia , salı günü düzenlenen China Blue Sky Forum 2022'de Çin'in son on yıllık daha temiz hava ve iklim değişikliği hakkındaki raporunu video bağlantısı aracılığıyla yayınladı. Rapora göre, analizde ele alınan mega şehirlerdeki hava kalitesi, özellikle Doğu Asya'da olmak üzere son on yılda genel olarak iyileşti. 2018'den 2021'e kadar, üç yıllık hareketli ortalamada hava kalitesinde iyileşme görülen dokuz şehirden sekizi Doğu Asya'da ve altısı Çin'de bulunuyor.

Uzmanlar, hava kalitesini iyileştirmenin faydalarının maliyetleri aştığını söyledi. Beijing Üniversitesi Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Fakültesi Profesörü Zhang Shiqiu forumda, 'Son araştırmalar, hava kalitesinin 2020 düzeyine göre sürekli olarak iyileştirilmesi durumunda, sağlık yararlarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) yaklaşık yüzde 1-4'ünü oluşturabileceğini gösterdi. Bu da maliyetten daha yüksek.' dedi.

ALTIN 10 YIL

Çin, 2012 yılında Ortam Hava Kalitesi Standartlarını gözden geçirip tekrardan yayınladı. Çin, 'altın on yılda' hava kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü konusunda büyük çaba sarf etti. Raporda, Çin'in hava kalitesi açısından dünyanın en hızlı gelişen ülkesi haline geldiği ve emisyon kontrol standartlarının çoğunun şimdiden dünyanın ileri seviyesinde olduğu belirtildi.

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı Mayıs ayında yaptığı açıklamada, 2021'de il düzeyinde ve üzerindeki 339 şehirden 218'inin hava kalitesi standartlarını 2020'ye kıyasla yüzde 3,5 artışla karşıladığını söyledi. Rapor, hava kalitesinin yanı sıra Çin'in başlıca hava kirleticileri ve sera gazı emisyonlarını, enerji tüketimini ve ulaşım sektörü göstergelerini diğer ülkelerle karşılaştırdı. Çin'in birim GSYH başına SO2 ve NOx emisyonları 2011'den 2019'a sırasıyla yüzde 88 ve yüzde 70 düşerek tüm ülkeler arasındaki en keskin düşüşü oluşturdu.

GİDİLMESİ GEREKEN YOL VAR

Ulaşım söz konusu olduğunda, Çin, 2015'ten bu yana dünyanın en büyük elektrikli binek otomobil pazarı ve küresel pazarın yarısını oluşturuyor. Rapora göre, 2011'den 2021'e kadar Çin'in elektrikli binek otomobil sektörünün bileşik yıllık büyüme oranı, küresel ortalamanın üzerinde yüzde 91,3'e ulaştı.

Çin'in karbon emisyon yoğunluğu son on yılda yüzde 34,4 oranında düşerken uzmanlar, gelişmiş ülkelere göre daha kısa sürede karbon zirvesine ve karbon nötrlüğüne ulaşmak için çok çalışması gerektiğine dikkat çekti. 2020'de Çin, 2030'a kadar karbon zirvesine ve 2060'a kadar karbon nötrlüğüne ulaşma hedefinin olduğunu belirtti.ÇİN AA

 
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER