Ankara
11:48

TR | CH | EN   
Pekin
16:48


Destekleyici önlemlerle üç çoçuk politikası toplumsal değişikliğe neden olacak..

Çin’de aile planlaması politikasının çiftlerin üçüncü bir çocuğa sahip olmasına izin verecek şekilde gevşetilmesi, hararetli tartışmalara yol açtı. Bazı gençler üçüncü çocuğa sahip olma gibi bir isteklerinin bulunmadığını söyledi. Her şeyden öte iki çocuğa sahip ailelerin sayısı giderek artsa da iki çocuk sahibi olmak çocuk yapma çağında olan ailelerin çoğunun isteği bir şey değil. Üçüncü çocuğu yapmak birçok aile için uzak bir şey. Ama insanların bu ilk tepkilere dayanarak, yeni politikanın işe yarayamayacağını söylemesi dar görüşlülük olur.

Az çocuk sahibi olma niyetlerinin arkasındaki en büyük neden bugünün toplumunda insanların, hayatlarını, iş tahminlerini ve değerlerini şekillendiren nüfusun azalması ile ilgili birçok unsur olmasıdır. İnsanların evlilik, konut ve çocuk eğitimi, hatta fiyat sistemi gibi kilit konulardaki planlama ve tüketim anlayışlarının toplumda nüfusu azaltan etkenlerden derin biçimde etkilendiğini söylemek adil olur. Bu konularda aşamalı değişimi teşvik etmek için ulusal politikalara gerek var.

Örneğin, geç evlenmek büyük kentlerde yaygın bir şey, dolayısıyla çiftler çoğunlukla sadece bir ya da iki çocuk sahibi oluyor. Bu aynı zamanda eğitimde aşırı yatırımlara yol açıyor. Aile üyelerinin sayısı, bir ailenin ev almasını engelleyen en büyük zorluk haline gelmemeli. Arsa konusundaki yetkili hükümet kuruluşları konut sorunlarının aile planlaması politikasının uyarlanmasının önündeki en büyük zorluk haline gelmesini engelleyebilmesi gerekir.

Üniversite öğrencileri çok seyrek olarak mezun olmadan önce çocuk sahibi oluyor. Aile planlaması politikası değişirken, bu durum muhtemelen değişecek. Çocuk bakım merkezleri büyük kentlerde artık seyrek bulunur hale geldi ve yaşlı kişilerin ya da bakıcıların bebek bakımını üstlenmeleri yaygın hale geldi. Çocuk bakım merkezleri muhtemelen büyük kentlere ya da büyük kurumlara geri dönecek.

Gelin başka bir örneği ele alalım; çocuk doğuran kadınlar kariyerlerinde yükselme konusunda bir sınırla karşılaştığı için, kadınların haklarını koruyan ilgili yasalar çıkarılacaktır. Bu konuda büyük beklentilerimiz var.

NÜFUS POLİTİKASI UZUN DÖNEMLİ VE GELECEĞE YÖNELİK BİR POLİTİKADIR

Her ailenin tek bir çocuk sahibi olduğu bir toplum, çoğu ailenin iki ya da üç çocuk sahibi olduğu bir toplumdan farklı işler. Hem hükümet hem de piyasa güçlerinin çocuk yapmakla ve çocuk yetiştirmekle ilgili olarak toplumsal sistemimizin yeniden yapılanmasına destek olacağına inanıyoruz. Bazı değişikliklere hükümet öncülük edecek, bazılarına piyasa. Çin toplumunun her zaman tek çocuk sahibi olacak kadar katı olduğuna inanmak çok iddialı olur.

Aileleri daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik edecek kamu yatırımları henüz başlamadı. Çin’in refah sistemi daha fazla çocuk sahibi olan ailelere yararlı olacaktır. Çin’in ekonomik gücü büyümeye devam ederken, yerel hükümetler çiftleri üçüncü bir çocuk sahibi olmaya teşvik etme politikalarını ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi siyasi bürosunun yönergelerinin uygulanmasını sağlayacak kapsamlı toplumsal kalkınmayı güçlendirme gücüne sahip olacaktır.

Kısacası, Çin giderek daha fazla zenginleşiyor ve aşamalı yeniden yapılanmadan sonra toplumumuz daha fazla çocuk sahibi olamayacak kadar “yoksul” olmayacak. Buna ek olarak, ekonomik kalkınma ve eğitim düzeyindeki iyileşme insanların daha fazla çocuk sahibi olma isteğini azaltabilecek olsa da Çin bu politikayı destekleyecek kendi geleneksel kültürüne sahip ve bu sorun Batı’dakinden daha fazla ciddi hale gelmemeli. Gerçekler Çin’in dünyada en güçlü makro kontrol kapasitesinin sahip olduğunu kanıtladı ve Çin aile planlaması politikasındaki düzeltme uzun dönemde toplumsal sonuçlar yaratacaktır. Böyle beklentiler tarihe ve gerçekliğe dayanmaktadır.

İkinci çocuk politikası benimsendiğinde, birçok insan bunun etkileri konusunda kötümserdi. Ancak, sadece 7. Ulusal Nüfus Sayımı ikinci çocuk doğurma oranları konusunda açık veriler sağlamadı, aynı zamanda insanlar da etraflarındaki birçok ailenin ikinci çocuk sahibi olduğunu bizzat gördü, bunlar değişikliklerin olduğunu gösteriyor. Bazı insanlar 7. Ulusal Nüfus s-Sayımı verilerini sorguladı ve üçüncü çocuk politikasının ikinci çocuk politikasının başarısız olduğunun görülmesinin yarattığı panikle kabul edildiğini iddia etti. Bu işleri karıştırma çabasıdır.

Nüfus politikası uzun dönemli ve geleceğe yönelik bir politikadır. Çin farklı sorunları çözmek ve sürekli ilerleme göstermek için politikalarını düzeltme konusunda iyidir. Daha daha iyi olduğumuz zaman gelecek bu ülkeye ve Çin ulusuna ait olacaktır.Global Times
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER