Ankara
10:53

TR | CH | EN   
Pekin
15:53


Büyüme kaydeden Çin ekonomisi küresel toparlanmaya güç katıyor

Çin ekonomisi 2020 yılında yüzde 2,3 büyüdü. Çin'in resmi makamlarınca bugün açıklanan ekonomi karnesi birçok yabancı basın kuruluşu tarafından öngörülenin üstünde olarak değerlendirildi.

Covid-19 salgınının dünya genelinde yayılmaya devam ettiği ve dünya ekonomisinin ciddi gerilemeye girdiği bir zeminde, Çin ekonomisinin istikrarlı şekilde toparlanarak, dünya genelinde pozitif büyüme gerçekleştiren tek büyük ekonomi haline gelmesi hiç de kolay olmadı.

Bu gelişme dünya için de büyük bir anlam taşıyor. Bloomberg, Çin ekonomisinde kaydedilen büyümenin küresel ekonomik toparlanmaya yardımcı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Salgını ilk kontrol altına alma, üretimi ilk başlatma ve büyümeyi ilk gerçekleştirme, yani Çin ekonomisinin 2020 yılında gerçekleştirdiği bu üç ilk, dünyada derin bir izlenim bırakıyor. Makro endekslere bakıldığında, Çin ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde kaydedilen düşüşün ardından büyümeye geçtiği ve özellikle yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 6,5'lik büyüme gerçekleştirdiği görülüyor. Ülke genelinde 11 milyon 860 bin kişi istihdam edilerek, bu konuda belirlenen görevin gereğinden fazlası tamamlandı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) öngörülenin altında gerçekleşirken, dış ticaret ve dış yatırım hacimleri de artış gösterdi. Bütün bunlardan, Çin hükümetinin 2020 için sunduğu çalışma raporunda ortaya koyulan makro düzenleme hedeflerine ulaşıldığı görülebilir. Özellikle Çin'in zorlukların üstesinden gelerek, mutlak yoksulluğu yok etmesiyle ufukta orta halli refah toplumunun kapsamlı inşası da görünmüş oldu.

Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, salgının etkilerine rağmen Çin'de yeni sektör, yeni iş modeli ve yeni ürünler alanlarının büyük hızla gelişmeyi sürdürmesi... Çin'de hizmet sektöründe kaydedilen katma değeri geçen yıl Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'daki (GSYİH) payı, bir önceki yıla göre 0,2 puan yükselerek, yüzde 54,5'e çıktı. Geçen yıl, donanım imalatı ve yüksek teknoloji imalatı katma değerlerinin büyüme hızı, büyük ölçekli sanayinin katma değerinin büyüme hızından sırasıyla 3,8 puan ve 4,3 puan daha yüksek gerçekleşti. Bu, Çin'in sanayii yapısının sürekli iyileştiğini gösteriyor.

Bunun dışında, yüksek teknoloji endüstrisine yönelik yatırım bir önceki yıla göre yüzde 10 yükseldi ve bu oran ülkedeki yatırım toplamından 7,7 puan daha yüksek kaydedildi. Bu da, Çin'in talep yapısında yapılan düzenlemelerde yeni ilerlemeler görüldüğünü ortaya koyuyor.

Dünya Bankası bu ayın ilk günlerinde yayımladığı bir raporda, küresel ekonominin geçen sene yüzde 4,3 gerilemiş olacağı tahminini ileri sürmüştü.

Peki böyle bir zeminde Çin ekonomisinde yüzde 2,3'lük pozitif büyüme nasıl gerçekleştirildi? Bu durum, Çin'in sahip olduğu piyasa avantajı ile inovasyon gücünden kaynaklanıyor. Aslında 1 milyar 400 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük tüketim piyasasına sahip olması, Çin'in risklere direnirken faydalanabildiği özel bir avantaj. Çin'in online perakende satış hacmi geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 10,9 artarak, 11 trilyon 760 milyar yuana ulaştı. Hızla gelişen dijital ekonomi, Çin ekonomisinin toparlanmasına güçlü bir destek verdi.

Öte yandan, Çin hükümetinin çıkarttığı bir dizi isabetli politika, istihdam, yaşam koşulları ve piyasa varlıklarının korunmasında önemli rol oynadı. Örneğin, geçen sene Çin'de azaltılan vergi ve işlem bedelleri 2 trilyon 500 milyar yuana ulaştı. Bu da piyasa varlıklarının canlılığını iyice ortaya koymasına yardımcı oldu.

Ekonomik küreselleşmenin giderek geliştiği günümüzde, kimse risklerin ve sınamaların üstesinden tek başına gelemez. Bu nedenle Çin, tüm dünyaya "insanlık için kader ortaklığı oluşturulması ve ortak kazanç ve paylaşımın gerçekleşmesi" önerisini sundu. Geçen sene Çin'in mal ithalat ve ihracat hacminde ve fiilen kullandığı yabancı sermayede pozitif büyüme yaşandı. Yıllık mal ithalat ve ihracat hacmi önceki yıla göre yüzde 1,9'luk artış kaydederken, yılın ilk 11 ayında fiilen kullanılan yabancı sermaye önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,3 oranında arttı. Çin, özellikle dünya halklarının salgınla mücadelede elzem malzemelere duyduğu ihtiyacı karşılamak, küresel endüstri ve tedarik zincirlerinde istikrar sağlamak ve küresel ekonomik toparlanmayı ilerletmek için önemli katkılar sundu.

Geride bırakılan bir yıl içinde yaşanan Hainan serbest ticaret limanı inşasının hızlandırılması, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Anlaşması'nın (RCEP) resmen imzalanması, Çin-Avrupa Birliği (AB) Yatırım Anlaşması'na ilişkin müzakerelerin tamamlanması gibi bir dizi gelişme, dışa açık bir Çin'in dünya için daha fazla fırsat yaratarak ekonomik küreselleşmeye daha fazla güç kattığını yansıtıyor.

Çin ekonomisinde geçen yıl kaydedilen ilerlemeler, yeni ekonomi modelinin oluşturulmasına da zemin hazırladı. Ancak, salgın durumunda yaşanan değişiklikler ve dış ortamda devam eden belirsizlikler nedeniyle Çin ekonomisinin toparlanma zemini henüz çok sağlam değil. Dolayısıyla Çin, ekonomik işleyişi makul bir aralıkta korumak, 14. Beş Yıllık Plan'a iyi bir şekilde başlamak ve dünyaya daha fazla ortak kazanç fırsatı sağlamak için çalışacak.cri türk
HABER KÖŞESİ
ETKİNLİKLER